• Rengjør uten å fjerne voksbeskyttelsen
 • Inneholder Carnauba voks
 • Kun 1 kork er nok
 • 2,5 liter

Superkonsentrat bilshampo som gir ekstra dyp glans.

Turtle Zip bilshampo er en superkonsentrat bilshampo som gir en dyp glans. Rengjør uten å fjerne voksbeskyttelsen. Inneholder dyprengjørende tensider og Carnauba voks. Gir en ren og blank bil med god beskyttelse mot rust. Kun 1 kork er nok per bøtte. 2,5 liters flaske.

Generelt
Artikkelnummer5010322780417
Leverandørens artikkelnummer2825
Forpakningsmål
Bruttovekt2.8 kg
Høyde22.5 cm
Lengde14.6 cm
Bredde11.2 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P264Vask … grundig etter bruk.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Turtle Zip bilshampo

Art nr: 5010322780417
  Nettlager:
  På lager (+50)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:

  Nyttige tips