• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Turtle Wax låsspray tiner raskt opp frosne låser.

  Innhold: 16 ml.

  • 16 ml spray
  • Tiner raskt opp låsen
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7314890003038
  Leverandørens artikkelnummer303
  Størrelse16 ML
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.03 kg
  Høyde9.2 cm
  Lengde2.1 cm
  Bredde2.1 cm

  Merking

  HelsefareBrannfarlig

  Fareutsagn

  H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
  P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
  P501Innhold/beholder leveres til …