• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Grundig og effektiv rengjøring av hele drivstoffsystemet. Avleringer blir fjernet og drivstoffsystemet renses. Rengjør innsprøytningsdyser, innsugsventiler, sylindere og stempel topper.

  En behandling med STP Fuel Complete System Cleaner bensin gjør rent hele drivstoffsystemet. Det gjør at den optimale driftstilstanden gjenopprettes og det igjen gir bedre effekt.

  STP Complete System Cleaner løsner belegg som fører til at motoreffekten reduseres. Behandlingen skal ikke brukes oftere enn hver 6400 km.

  Complete System Cleaner løsner belegg som reduserer motoreffekten. Dessuten tar den hånd om eventuell kondens i tanken.

  Kan brukes sammen med alle typer bensin og andre STP produkter. Skader ikke katalysatorer.

  Innhold: 400 ml.

  • Rengjør drivstoffsystemet
  • Gjenoppretter optimal driftstilstand
  • Gir bedre effekt
  • 400 ml
  Generelt
  Artikkelnummer5020144808862
  Leverandørens artikkelnummer504
  Størrelse400 ML
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.398 kg
  Høyde22.9 cm
  Lengde9.8 cm
  Bredde4.6 cm

  Merking

  Kronisk helsefare

  Fareutsagn

  H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P501Innhold/beholder leveres til …