Eksklusivt Kärcher-kampanje: 1000 kr rabatt på høytrykkspyler fra Kärcher💦 Se utvalget her

  Jotun Nonstop II

  Markevarelogo JOTUN
  Art nr: 7029350010753
  Et effektivt selvpolerende bunnstoff for båter. Overflaten blir kontinuerlig fornyet og skroget vil holde seg rent og fi...

  Valgt farge: Hvit

  BLÅ
  DARK BLUE
  GRÅ
  HVIT
  +2

  Valgt størrelse: 0,75 LITER

  0,75 LITER
  2,5 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer


   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Et effektivt selvpolerende bunnstoff for båter. Overflaten blir kontinuerlig fornyet og skroget vil holde seg rent og fint hele sesongen.

   Jotun Nonstop er et meget effektivt selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Det er ikke nødvendig med skraping, sliping eller pussing. Bunnstoffet sørger for en aktiv overflate som kontinuerlig blir fornyet slik at skroget holder seg rent hele sesongen. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5,2 - 13 m²/liter

   • Selvpolerende
   • Unik effekt mot begroing
   • Ingen skraping, sliping eller pussing
   • Anbefalt forbruk pr. strøk: 5,2 - 13 m²/liter
   Generelt
   Artikkelnummer7029350010753
   Leverandørens artikkelnummer0Y8NWHASF
   Størrelse0,75 LITER
   FargeHVIT
   Forpakningsmål
   Bruttovekt1.246 kg
   Høyde11.9 cm
   Lengde10.1 cm
   Bredde10.1 cm

   Merking

   BrannfarligHelsefareMiljøfare

   Fareutsagn

   H226Brannfarlig væske og damp.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P391Samle opp spill.
   P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
   P352Vask med mye såpe og vann.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P313Søk legehjelp.
   P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
   P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
   P501Innhold/beholder leveres til …