Universalt rense-, avfettings- og fugeglattemiddel uten aromatiske og klorinerte løsemidler. Sikker i bruk på de fleste...

  Valgt størrelse: 0,5 LITER

  0,5 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Universalt rense-, avfettings- og fugeglattemiddel uten aromatiske og klorinerte løsemidler. Sikker i bruk på de fleste overflater.

   TEC7 Cleaner AER rensemiddel har et allsidig bruksområde og kan benyttes blant annet til å glatte TEC7-, FLEX7, ROOF7-, ROCK7 og TRANS7- fuger, avfette og rengjøre alle slags overflater før liming, fuging og maling, fjerne limrester, fjerne fersk oljemaling, lim, uherdet byggskum, fett, olje, tjære, stearin, skismøring og kvae etc. Rensemiddelet fjerner også oljeflekker på beleggningsstein og skifer og avfetter og rengjør verkøy og maskiner. TEC7 Cleaner oksiderer ikke ved kontakt med lettmetaller og kan brukes på de fleste overflater, den skader ikke lakk, plast eller glass og etterlater ingen oljefilm. Sprayen kan benyttes i alle vinkler og den har en nøytral lukt av løsemiddel.

   • Universalt rense og avfettingsmiddel
   • Kan brukes på de fleste overflater
   • Nøytral lukt
   Generelt
   Artikkelnummer5414195680414
   Leverandørens artikkelnummer8565002075
   Størrelse0,5 LITER
   FargeHVIT
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.46 kg
   Høyde23.9 cm
   Lengde0.1 cm
   Bredde6.6 cm

   Merking

   BrannfarligHelsefare

   Fareutsagn

   H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P405Oppbevares innelåst.
   P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.