• Effektiv mot sopp, grønske og algevekster
  • Biologisk nedbrytbar

Spray på - ingen etterspyling! Flytende middel til fjerning og forebygging av grønske, sopp-og algevekster.

Grønskekverk, spray på - ingen etterspyling! Flytende middel til fjerning og forebygging av grønske, sopp-og algevekster.

BRUKSOMRÅDE: TREFIN GRØNSKEFJERNER brukes til å fjerne grønske og algevekster på teglstein, skifer, glass belegningsstein,mur, malte flater (kledning), drivhus, takpanner, markiser osv.

Produktet er biologisk nedbrytbar.

Generelt
Artikkelnummer7057920412263
Leverandørens artikkelnummer1730041226
Forpakningsmål
Bruttovekt5.14 kg
Høyde30 cm
Lengde20 cm
Bredde13 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315Irriterer huden.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Grønskekverk 5L Grouw

Art nr: 7057920412263
(1)
9900stk
(1980per l)
    Nettlager:
    Ikke på lager
    Produktet er ikke tilgjengelig for kjøp fra nettlager.
    Butikklager: