• Gulvbeleggpolish
  • Gir slitesterk og blank overflate
  • Forbruk: 30-50 m² pr. liter pr. strøk.

Polish og rengjøring til alle typer gulvbelegg, bortsett fra parkett, tregulv og myke gummigulv. Ferdig til bruk. Påføres i tynne sjikt.

Casco Expertpolish renhold er en slitesterk og effektiv polish som kan brukes på alle typer gulvbelegg, bortsett fra parkett, tregulv og myke gummigulv. Gir en blank og fin overflate. Ferdig til bruk. Påføres i tynne sjikt. Forbruk: 30-50 m² pr. liter pr. strøk.

Generelt
Artikkelnummer7314554606575
Leverandørens artikkelnummer494366
Forpakningsmål
Bruttovekt1.1 kg
Høyde25.8 cm
Lengde8.2 cm
Bredde8.2 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Casco Expertpolish renhold

Art nr: 7314554606575
    Størrelse
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.