• Praktisk sprayform
  • Fjerner flere lag med maling på en behandling
  • Misfarger hverken edeltre, glass eller metaller
  • Inneholder kun lett nedbrytbare stoffer

En meget effektiv og dyptvirkende malingsfjerner som fjerner flere lag maling på én behandling. Misfarger ikke edeltre, glass eller metaller.

Duxola maling og grafittifjerner er en ny malingsfjerner i sprayform som jobber raskere og mer effektivt. Sprayen fjerner alle typer olje- og vannbaserte malinger, grafitti, lakk, epoxy, lim, sparkel, tectyl og voks. Med en justerbar dyse kommer man enklere til på begrensede områder som vinduskarmer og lister. I motsetning til Duxola Power Gel anbefales spray produktet ikke brukt som bunnstoff-fjerner på plastbåter, og på overflater som er sensitive mot syre, eks. pleksiglass, marmor, sandstein og kalkstein. Duxola Maling & Graffiti fjerner inneholder verken DCM (diklormetan) eller NPD (N-Metyl-pyrrolidon), men lett nedbrytbare stoffer. Over 85% er biologisk nedbrutt etter 7 dager. Sprayboksen rommer 400 ml.

Generelt
Artikkelnummer7056360250404
Leverandørens artikkelnummer25040
Forpakningsmål
Bruttovekt0.4 kg
Høyde20 cm
Lengde6.5 cm
Bredde6.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefare

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501Innhold/beholder leveres til …

Duxola maling og grafittifjerner spray

Art nr: 7056360250404
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.