• Klassisk oljelakk
  • Vakker glød og glans
  • Lett å påføre
  • Silkematt

Klassisk blank oljelakk for tre og parkettgulv. Gir en vakker lød og glans.

Trestjerner gulvlakk oljebasert er en slitesterk lakk som er spesielt godt egnet til mørke treslag (eik o.l), som får en vakker dybde og lød. Passer utmerket til gulv og trapper som skal tåle ekstra belastning, og anvendes på alle typer tre- og parkettgulv, ubehandlede og tidligere lakkerte gulv. Trestjerner gulvlakk oljebaser kan også benyttes utendørs. Fås i glansgradene blank, halvblank og silkematt.

Generelt
Artikkelnummer7031157802851
Leverandørens artikkelnummer14I003ASF
Forpakningsmål
Bruttovekt0.006 kg
Høyde11.9 cm
Lengde10.1 cm
Bredde10.1 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P403, P235Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P501Innhold/beholder leveres til …

Trestjerner gulvlakk oljebasert silkematt

Art nr: 7031157802851
    Størrelse