• Inneholder sopphindrende midler
  • Tilsatt fargeløs tretjære
  • Kan brekkes i blandemaskin

Stabil Brygge- og terrasseolje er en suveren treimpregneringsolje som er tilsatt farveløs tretjære.

Stabil Brygge- og terrasseolje er en suveren treimpregneringsolje som er tilsatt farveløs tretjære. Inneholder sopphindrenede midler som gjør den ideell for terrassegulv, gjerdestolper, trebåter, brygger og annet treverk som er utsatt for fuktighet. Kan brekkes i blandemaskin.

Generelt
Artikkelnummer7056360122091
Leverandørens artikkelnummer32250
Forpakningsmål
Bruttovekt2.5 kg
Høyde16.3 cm
Lengde17.5 cm
Bredde17.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

EtsendeHelsefareKronisk helsefareMiljøfare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H315Irriterer huden.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501Innhold/beholder leveres til …

Stabil brygge og terrasseolje

Art nr: 7056360122091
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.