• Permanent merking utendørs
  • God heft
  • Hurtigtørkende
  • Opp ned spray

Permanent, hurtigtørkende merking for de fleste underlag, også fuktige. God heft på asfalt, gress, snø etc.

Quick Merkespray er en permanent, hurtigtørkende merking for de fleste underlag, også fuktige. God heft på asfalt, gress, snø etc. Finnes som hvit dekkende og orange fluorescerende.

Generelt
Artikkelnummer7031157804718
Leverandørens artikkelnummer9QP18B058S
Forpakningsmål
Bruttovekt0.45 kg
Høyde23.7 cm
Lengde6.5 cm
Bredde6.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefare

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501Innhold/beholder leveres til …

Quick Merkespray

Art nr: 7031157804718
18500stk
(37000per l)
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.