• Lange vedlikeholdsintervaller
 • Gode heft- og påføringsegenskaper.
 • Med vannavvisende teknologi
 • Effektiv mot svertesopp

En utendørs oljemaling som gir meget god værbestandig beskyttelse.

Jotun Drygolin Pluss oljemaling er en moderne oljemaling med meget værbestandig beskyttelse. Malingen er forsterket med ny vannavvisende teknologi, den har forsterkede egenskaper på farge- og glansholdbarhet og ekstra beskyttelse mot svertesopp og alger. Drygolin Pluss oljemaling har meget gode påføringsegenskaper som gjør at den er lett å male med, den spruter og drypper lite og har gode heftegenskaper. Benyttes på nytt treverk, tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt treverk, også trykkimpregnert. Kan også benyttes som toppstrøk på metall og plast som vanligvis brukes i bygninger. Lange vedlikeholdsintervaller.

 • Glansgrad 40-60 halvblank.
 • Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-12 m²/liter (glatte underlag) og 6-8 m²/liter (ujevne underlag).
 • Overmalbar etter: 24 timer
 • Anbefalt strøk: 2
Generelt
Artikkelnummer7029350006312
Leverandørens artikkelnummer19AMCNKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt10.2 kg
Høyde22.9 cm
Lengde29.6 cm
Bredde29.6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Drygolin Pluss oljemaling

Art nr: 7029350006312

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 9 LITER
  Butikklager:

  Nyttige tips