• Selvrensende - utviklet for hvite hus
 • Tørker raskt - Overmalbar etter 4 timer
 • Enkel å påføre
 • Gransgrad: 20 Halvblank

Jotun Optimal Optiwhite er en spesialmaling for hvite hus med ekstremt lavt skittopptak som hindrer at smuss og skitt fester seg på overflaten, og bevarer hvitfargen lenger.

Malingen inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp og alger, og beskytter treverket mot sollysets nedbrytende virkning og gir en meget god værbestandighet. Beholder farge og glans over lang tid, tørker raskt og er enkel å påføre. Ubehandlet tre må grunnes først. Ved tidligere malt/beiset tre må det vaskes med kraftvask først. Inneholder lysstabilisator.

 

 • Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-12 m²/liter (glatte underlag) og 6-9 m²/liter (ujevne underlag).
 • Overmalbar etter: 4 timer
Generelt
Artikkelnummer7029350010890
Leverandørens artikkelnummer24NMAAKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt12.1 kg
Høyde22.9 cm
Lengde29.6 cm
Bredde29.6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P352Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Optimal Optiwhite

Art nr: 7029350010890

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 9 LITER
  Butikklager:

  Nyttige tips