• Vedlikeholdsintervall: 12 år
 • Tørker raskt, overmalbar etter ca 3 timer
 • Selvrensende maling
 • Gransgrad: 30 Silkematt

Høyteknologisk maling med selvrensende egenskaper som gir huset et langvarig rent utseende.

Butinox Futura Selvrensende maling er en høyteknologisk akrylmaling som danner en hydrofil malingsfilm som gjør at svertesopp og annen skitt har vanskeligheter med å feste seg. Regndråper legger seg på veggen i større og jevnere dråper og vasker med seg mer av skitten på vei ned veggen og gir et renere utseende enn annen maling. Overlegen glans- og fargestabilitet. Smart Flow Technology sørger for mer malingsopptak på penselen og gjør at du maler huset raskere og enklere enn tidligere. Brukes på nytt grunnet treverk, samt på tidligere beiset, dekkbeiset eller malt underlag utendørs.

 • 12 års skriftlig garanti på farge og glans.
 • Tørketid: Overmalbar etter ca. 3 timer, så du kan ta 2 strøk på én dag.
 • Glansgrad: 25
 • Miljømerket med Svanemerket.
 • Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte.
 • Anbefalt forbruk uhøvlet tre 6 - 10 pr. strøk (m²/liter) for høvlet tre 10 - 12 pr. strøk (m²/liter)
 • Antall strøk: Tidligere behandlet eller nytt uhøvlet treverk: 2 strøk. Nytt høvlet treverk: Min. 3 strøk.
 • Tynning: Skal ikke tynnes
Generelt
Artikkelnummer7031157805418
Leverandørens artikkelnummer25NMAAKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt11.85 kg
Høyde22.9 cm
Lengde29.6 cm
Bredde29.6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox Futura Selvrensende maling

Art nr: 7031157805418

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 9 LITER
  Butikklager:

  Nyttige tips