• Værbestandig oljedekkbeis
  • Meget god heft
  • Spesielt egnet til sprøyting

En værbestandig oljedekkbeis spesielt egnet for driftsbygninger. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-12 m²/liter (glatte underlag) og 5-8 m²/liter (ujevne underlag).

Jotun Odel oljedekkbeis er en beis spesielt utviklet for driftsbygninger og inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Oljedekkbeisen er meget værbestandig, den kan påføres i minusgrader og er spesielt velegnet for påføring med sprøyte. Kommer i ferdigblandede farger. Ubehandlet tre må grunnes først. Ved tidligere malt/beiset tre må det vaskes med kraftvask først. Kommer i spann à 10 liter. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-12 m²/liter (glatte underlag) og 5-8 m²/liter (ujevne underlag).

Generelt
Artikkelnummer7029350000297
Leverandørens artikkelnummer814054LVA
Forpakningsmål
Bruttovekt11.4 kg
Høyde26 cm
Lengde23.5 cm
Bredde23.5 cm
Maling
GlansHalvblank
OverflateImpregnert tre, Malt, Tre, tømmer, Ubehandlet
Olje/VanntynnbartOlje
Maling objektFasade, Gjerde
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P352Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.

Jotun Odel oljedekkbeis

Art nr: 7029350000297
63900stk
(6400per l)
    Farge
    Se butikker med varen på lager
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.