Alltid lav pris
 • Vedlikeholdsintervall: 12 år
 • Tørketid: Min 2 timer ved 23 °C
 • Suverene påføringsegenskaper
 • Effektiv beskyttelse mot sopp og algeangrep

Høyteknologisk dekkbeis med selvrensende egenskaper som gir langvarig nymalt og rent utseende, og effektiv beskyttelse mot sopp og algeangrep.

Butinox Futura med Smart Flow Technology gir suverene påføringsegenskaper som forenkler arbeidet. Anbefales på nytt grunnet, tidligere beiset og dekkbeiset treverk. Kan også benyttes på metall, trykkimpregnert, grunnet treverk.

 • 12 års skriftlig garanti på farge og glans.
 • Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte
 • Glansgrad 25
 • Tørker raskt – 2 strøk på en dag.
 • Overmalbar: Min. 2 timer ved 23 °C.
 • Tynning: Skal ikke tynnes.
 • Anbefalt forbruk uhøvlet tre: 6 - 10 m²/liter, per strøk. Høvlet tre: 10 - 12 m²/liter, per strøk.
 • Antall strøk: Tidligere behandlet eller nytt uhøvlet treverk: 2 strøk. Nytt høvlet treverk: Min. 3 strøk.
Generelt
Artikkelnummer7031157806996
Leverandørens artikkelnummer27TMAAKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt12 kg
Høyde22.9 cm
Lengde30.5 cm
Bredde30.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox Futura Selvrensende dekkbeis

Art nr: 7031157806996
1 49900stk
(16655per l)
 • Inkludert i kampanje: Kundeavis (Sun May 15 2022 - Sat May 28 2022)

Velg farge

Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
Populære farger

Velg størrelse

Velg antall

st á 9 LITER
Butikklager:
Kjøpeutbytte som Coop-medlem
Kjøpeutbytte som Coop-medlem
Prisløfte på identiske varer
Prisløfte på identiske varer
120 dager åpent kjøp
120 dager åpent kjøp
Hent i butikk - gratis og enkelt
Hent i butikk - gratis og enkelt

Nyttige tips