• Beskytter mot vann og fuktighet
  • Sprekker ikke og flasser ikke av
  • Ingen sliping mellom strøkene.
  • Enkelt vedlikehold

En svært fleksibel og slitesterk olje som gir en høyglans finish. Forsterker treverkets naturlige glød og varme. Anbefalt forbruk pr. strøk: 15 m²/liter.

Owatrol deksolje er en høyglans finisholje til bruk både inne og ute. Oljen gir god beskyttelse til alt treverk i lang tid. Oljen er fargeløs og den gjenoppretter treverkets naturlige farge. Jo flere strøk som påføres jo mer høyglans finish. Deksoljen legger seg som en fleksibel film på treverket og filmen sprekker ikke opp eller skaller av. Deksoljen kan påføres både på vannrette og loddrette flater. Oljen er enkel å påføre og det er ikke nødvendig med sliping mellom strøkene. Inneholder 2,5 liter.

Generelt
Artikkelnummer3297971108423
Leverandørens artikkelnummer3010741
Forpakningsmål
Bruttovekt2.6 kg
Høyde18.1 cm
Lengde15.7 cm
Bredde15.7 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Fareutsagn

H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P501Innhold/beholder leveres til …

Owatrol Deks Olje D2

Art nr: 3297971108423
    Størrelse
    Butikklager:

    Nyttige tips