• Trenger dypt ned i treverket.
  • Beskytter mot fuktskader og UV-stråler
  • Gir en silkematt finish som ikke vil sprekke

Textrol er en peneterende treolje beregnet på å gjenopplive værslitt og tørt treverk utendørs. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5 m²/liter.

Textrol terrasseolje er en penetrerende treolje beregnet på å gjenopplive værtslitt og tørt treverk utendørs. Den benyttes på myke/trykkimpregnerete tresorter, og gjenoppretter treets naturlige farge og skjønnhet,

Maling
GlansMatt
OverflateOljet, Tre, Ubehandlet
Olje/VanntynnbartOlje
Maling objektBåt, Detaljer, Dør, Gjerde, Hagemøbler, Terrasse
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Fareutsagn

H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P330Skyll munnen.
P331IKKE framkall brekning.
P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P501Innhold/beholder leveres til …

Owatrol Textrol treolje naturgrå

Art nr: 3297970807983
0 omtaler
43900stk
(17600per l)
    Farge
    Størrelse
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.