• Levende kalkmatt overflate
 • Unikt fargeuttrykk
 • Enkelt å påføre
 • Overmalbar etter 4 timer

Lady Minerals skaper vakre kalkede vegger med et unikt fargeuttrykk. Gjør det enkelt å skape effektfulle og personlige vegger. Glansgrad: 01.

Jotun Lady Minerals gir veggene et unikt fargeuttrykk og en kalkmatt overflate. Med Lady Minerals er det lett å skape effektfulle vegger. Lady Minerals brukes som toppstrøk på slette vegger med underlag som bygningsplater, betong og sparklede flater. På områder med risiko for vannsøl og slitasje anbefales et toppstrøk med Lady Minerals Sealer. Lady Minerals unike fargeuttrykk lar seg fint kombinere med Lady Pure Color. De utvalgte fargene i Lady Minerals harmonerer godt med Ladys andre veggfarger. Enkel villstryking med pensel skaper den unike Lady Minerals overflaten. Glansgrad: 01. Anbefalt forbruk pr. strøk: 1. strøk: 8-10 m²/liter (glatte og ujevne underlag). 2. strøk: 5-6 m²/liter (glatte og ujevne underlag).

Generelt
Artikkelnummer7029350011248
Leverandørens artikkelnummer24ZMAWCSA
Forpakningsmål
Bruttovekt4.294 kg
Høyde16.4 cm
Lengde16.8 cm
Bredde16.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Etsende

Fareutsagn

H318Gir alvorlig øyeskade.
H315Irriterer huden.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P264Vask … grundig etter bruk.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Jotun Lady Minerals

Art nr: 7029350011248

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 2,7 LITER
  Butikklager:

  Nyttige tips