• Glansgrad: Helmatt 02
  • Stort fargeutvalg
  • Vakkert og skjoldfritt resultat
  • Dekkgaranti

Skap en fin helhet i rommet ved å velge riktig farge i taket. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter (glatte og ujevne underlag).

Lady Perfection gir et perfekt, helmatt tak. Malingen er enkel å påføre - uten drypp og søl og gir et vakkert og skjoldfritt resultat. Med dekkgaranti. Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Til slette tak som f.eks. bygningsplater, puss, betong, vev og sandsparkel. Til innendørs bruk i tørre rom. Til tak av trepanel anbefales Lasy Supreme Finish/Lady Interior Finish. Glansgrad: Helmatt 02. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter (glatte og ujevne underlag).

Generelt
Artikkelnummer7029350011705
Leverandørens artikkelnummer25MMAAKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt12.55 kg
Høyde22.9 cm
Lengde29.6 cm
Bredde29.6 cm
Maling
GlansHelmatt
OverflateBetong/Mur, Gips, Malt, MDF, Tapet
Olje/VanntynnbartVanntynnbart
RomBarnerom, Gang, Kjøkken, Soverom, Stue
Maling objektTak
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P306, P360VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.

Jotun Lady Perfection

Art nr: 7029350011705
(3)
72900stk
(8100per l)
    Størrelse
    Se butikker med varen på lager

    Nyttige tips