Alltid lav pris
  • Fjerner voks, tjære, silikon, lim, kvae, blekk
  • Fjerner toner farger, tyggegummi, stearin
  • Fantasisk sikkert rensemiddel til hus, bil, båt
  • Fugeglatter på CT1 for penere finish

Multisolve Multirens inneholder ingen aggressive stoffer og er perfekt for sikker fjerning av herdet silikon, asfalt, olje, fett, lim og klistremerker

Multisolve Unik Multirens inneholder ingen aggressive stoffer og er en multifunksjonell rensespray med utrolige egenskaper for rengjøring, fjerning og avfetting. Den kan benyttes for fjerning av kjemikalier som asfalt på bil eller avfetting av motorrom. Den fjerner fugemasser inkl herdet silikon, klistremerker og lim produkter på en sikker måte. Fordamper raskt og etterlater ingen oljete overflater og kan benyttes på omtrent alle materialer. Den reagerer raskt og reduserer unødvendig søl og kan benyttes som fugeglatter på CT1 Fugemasse & Konstruksjonslim for penere sluttfinish. Multisolve Multirens kan brukes på malte overflater, vinyl, gummi og plast. Anbefales benyttet før bruk av alle CT1 fugemasser og lim produkter for best resultat.

Generelt
Artikkelnummer5060209630373
Leverandørens artikkelnummer961
Forpakningsmål
Bruttovekt0.2 kg
Høyde17.5 cm
Lengde5.2 cm
Bredde5.2 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefare

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

Multisolve Unik Multirens, Fjerner & Avfetter

Art nr: 5060209630373
  • Inkludert i kampanje: Kundeavis (Sun Feb 05 2023 - Sat Feb 18 2023)
Nettlager:
På lager (+100)
Butikklager:

Nyttige tips